Bezpečnostné dvere

Pri kúpe bezpečnostných dverí žiadajte predloženie certifikátov zhody vydaných autorizovanou skúšobňou. Naša spoločnosť a jej produkty sú držiteľmi certifikátov oprávňujúcich ich použitie pri zabezpečení majetku.

Certifikáty bezpečnostných dverí EXKLUZIV:


Bezpečnostné dvere sú certifikované podľa smerníc Európskej únie, technických noriem EU, skúšobných postupov NBÚ SR, slovenských technických noriem a predpisov záväzných pre použitie a inštaláciu.
 

Certifikáty bezpečnostných dverí SECURIDO: