Celosklenné dvere

U dvojkrídlových dverí je vždy jedno krídlo hlavné - otváravé a druhé - vedľajšie,
ktoré je vybavené západkou, aby ho bolo možné otvoriť v prípade potreby.