UNIKÁTNE VLASTNOSTI SKLA NOVEJ GENERÁCIE 
V OKNÁCH A DVERÁCH

TECHNOLÓGIA ZARUČUJÚCA KOMFORT NA DLHÉ ROKY

 

Zoskupené sklá predstavujú od 65 do 85% povrchu okna, sú jeho najdôležitejším a najväčším elementom a tým tiež najviac citlivým miestom stavby vystaveným najväčším tepelným stratám.


Preto je veľmi dôležité pri výbere okenných výrobkov rozhodnutie týkajúce sa zodpovedajúcich zoskupených súborov skiel, ktoré svojou konštrukciou vplývajú na funkčnosť a energetickú flexibilitu moderných stavieb.


Majúc na zreteli najnovšie trendy a požiadavky, týkajúce sa energetickej efektívnosti stavieb vo svojich oknách a dverách využíva trojsklo novej generácie s najdlhšou na trhu 10-ročnou zárukou.


Pokročilá a inovačná výrobná technológia nám umožnila vytvoriť trojsklo, ktoré sa charakterizuje mnohými aspektmi spojenými s tepelnou efektívnosťou, ale tiež trvácnosťou, komfortom používania a predlženou zárukou.


1.
Dvojkomorová stavba zoskupených skiel garantuje vysoké tepelné parametre (koeficient prechodu tepla U), ktorévplývajú na zlepšenie tepelnej izolácie celej stavby a úspory spojené s nákladmi na ohrievanie miestností.


2.

Použitie skla s vysokými koeficientmi priepustnosti slnečného žiarenia (koeficient Solar Faktor g do 62%) zaručuje dodatočný tepelný zisk vďaka slnečnej energii padajúcej do miestnosti a vysoký koeficient prechodu svetla zaručuje vysokú priehľadnosť a získanie farieb (odstránenie „efektu špinavých záclon).


3.

Využité technológie zoskupenia skiel bez prirezávania rámika v nárožných častiach skla (spôsobujúcich netesnosť) a použitie hmoty Hot-Melt, zaručujú udržanie optimálnych vlastností skla po dlhé roky a vysokú tesnosť sklenených súborov.


4.

Patentovaný rámik super spear so špeciálnej polymérovej hmoty a bez „železa„ na hrane skla, ktorá je najcitlivejším elementom, zvyšuje teplotu celého jej povrchu a eliminuje „efekt chladu” v blízkosti okien a tým tiež zaručuje o 15% viac tepla v pomere ku tradičných hliníkovým rámikom.


5.

Technológia „viacvrstvovej blokády difúzie vodnej pary”, garantuje vysoký koeficient vyplnenia skleneného priestoru vzácnym plynom (argón), zaručujúc vysokú tesnosť sklenených súborov a stálu tepelnú ochranu s udržaním ich optimálnych parametrov po dlhé roky (plyn vo veľkej percentnej koncentrácii ostáva v sklenených súboroch mimo uplývajúceho času).


6.

Elastická polymérová hmota z ktorej je vyhotovený rámik super spear redukuje napätie, ktoré vzniká na hrane skla (hmota sa rozširuje a sťahuje, ale po zmene zaťaženia sa vždy vracia do svojho pôvodného tvaru), zaručujúc tým vysokú odolnosť na deformácie a prasknutia skla – zvyšuje životnosť do 20 rokov. Dodatočne sa charakterizuje zvýšenou odolnosťou na veternú činnosť - atest „Hurican Test” inštitútu na Floride.


7.

Sklá novej generácie majú zvýšenú odolnosť na kondenzáciu vlhkosti. Vďaka rámikoví super spear zvyšujúcemu teplotu na hrane a povrchu skla, minimalizuje sa vznik vlhkosti na okne a znižuje tým riziko vzniku plesní a hríbov o 60 % (skúmanie Kanadského Zdravotného Inštitútu).


8.

Stavba a technologický pokrok v sklách novej generácie redukuje hluk o 2 dB v pomere ku klasických sklenených zoskupeniach, a preto sú ideálnym riešením pre osoby bývajúce v blízkosti letísk, hlučných komunikačných ciest a železničných tratí. 


9.

Proces automatického naloženia lepu so špeciálnou štruktúrou využitého k spojeniu skla s rámikom super spear, garantuje jedinečnú pevnosť zoskupených skiel a estetiku hrán ojedinelú v iných zoskupeni.10.

Dokonalé precízne spojenie skla s rámikom super spear zaručuje jednotnú šírku hrán sklenených súborov po celom ich obvode, vďaka čomu nevznikajú štrbiny na spojení skla s tesnením okenného profilu a okno udržuje dokonalý vzhľad (je to predovšetkým dôležité v prípade profilov s koextrudovaným tesnením).
V súboroch skiel ponúkaných našou spoločnosťou je použitý patentný rámik Super Spacer zo špeciálnej polymérovej hmoty, ktorá neobsahuje kov:

 

 znižuje koeficient tepelnej izolácie celého okna o 0,2 W/m2K, zaručujúc o 15% viac tepla;

 do 2dB redukuje dodatočne hluk;

 do 70% znižuje kondenzáciu vlhkosti vďaka zvýšeniu teploty na povrchu skla až o 9°C, čím tiež eliminuje vznik plesní a hríbov, škodlivých pre náš dýchací systém;

 do 20 rokov zvýšená životnosť skla vďaka väčšej flexibilite zoskupenia rámika so sklom, minimalizujúc jeho prasknutie.


Rámik Super SPacer je dostupný v štandarde, bež žiadnych dodatočných príplatkov! To je unikátne riešenie v okenno-dverovej oblasti.